Kontor
Kontoret är öppet måndag - fredag 8.30 - 16.30

Verksamhetsledare: Lena O. Pasternak
Assistent: Patrik Muskos

Adress: Uddens gränd 3, S-621 56 Visby
tel: +46 (0)498 21 83 85 / 21 87 64
fax: +46 (0)498 21 87 98
e-mail: baltic.centre@gotlandica.se

Svensk information
Lokaler
Ansökan
Kontor