Nordbok oversaetterseminar
28 novenber - 1 december 2002

Nordbok indbyder til oversaetterseminar for nordiske oversaettere af baltisk litteratur. Seminaret finder sted på - og i samarbejde med - Baltic Centre for Writers and Translators i Visby på Gotland fra torsdag den 28. november til mandag den 2. december 2002.

Programmet vil veksle mellem generelle oplaegg for alle deltagere og workshops med udgangspunkt i specielle forhold vedrørende oversaettelsen fra hvert af de tre sprog estisk, lettisk og litauisk. Blandt emnerne er gennemgang af de hjaelpemidler, der står til rådighed for oversaetteren, introduktion til kontakt og samarbejde mellem oversaetter og forlag og et overblik over baltisk litteratur i Norden.
Seminaret finder sted samtidig med VISBY-SYMPOSIUM 2002: Östersjöns landskap i litteratur och konst, der har deltagelse af forskere fra hele området. De to arrangementer vil supplere hinanden såvidt det er muligt med faelles baltiske programpunkter, diskussioner og samvaer.
Oversaetterseminaret er åbent for alle, men henvender sig isaerlig til nye og uprøvede oversaettere, deltagerantallet er begraenset.

Naermere oplysninger om tilmelding, program og praktiske forhold efter 1. september hos Charlotte Sejer Andersen, tlf. +45 35 36 21 58, mail: csa.nss@get2net.dk
 

Events 2017
Events 2016
Events 2015
Events 2014
Events 2013
Events 2012
Events 2011
Events 2010
Events 2009
Events 2008
Events 2007
Events 2006
Events 2005
Events 2004
Events 2003


Previous events

Events archive


Special events

Den Europeiska Översättarsmedjan
Think Future - Do Now