Övergångstidens översättningar
Workshop för förlagsöversättare runt Östersjön
Visby, Björkanderska magasinet
28 nov - 1 dec 2002
Projektledare: Susanne Concha Emmrich, SI


Workshop under en och en halv dag för översättning av texter om svensk historia, samhälle och kultur från svenska till språk runt Östersjön

övningar, föredrag och gemensam utvärdering av nästan tio års utgivning på 7 språk

En parallell workshop om översättning av skönlitteratur anordnas av Nordbok, Köpenhamn.

Samtidigt äger konferensen "Östersjöns landskap i litteratur och konst" rum, som ska inventera ansatser till gemenskap i Östersjö-området de senaste hundra åren.


Deltagare, prel.:

Ylev Aaloe, Estland
Solveiga Elsberga, Lettland
Rita Juknevièienë, Litauen
Halina Thylwe, Polen
Eugene Rivelis, Ryssland
Natalja Hasso, Ryssland
Larisa Wising, Ryssland
Noemi Wallenius, Ryssland
Natalja Tolstaja, Ryssland
Inessa Moin, Vitryssland
Natalja Joukova alt. Oleksandr Butsenko, Ukraina

 

Events 2017
Events 2016
Events 2015
Events 2014
Events 2013
Events 2012
Events 2011
Events 2010
Events 2009
Events 2008
Events 2007
Events 2006
Events 2005
Events 2004
Events 2003


Previous events

Events archive


Special events

Den Europeiska Översättarsmedjan
Think Future - Do Now