2004

20-23 februari:
General Assembly of the Baltic Writers Council


ONSDAG 11 feb. kl 19.00
Litterärt öppet hus!

Tua Forsström
Helena Sinervo
Tadeusz Dabrowski
Wojciech Wencel
Håkan Lindquist

Läsningar på svenska, polska och finska (i svensk översättning)
FRI ENTRÈ
ÖFÖC,Uddens gränd 3, Visby


Onsdagen 11 februari kl 19.00 presenteras fem spännande författarskap i Visby! Samtliga författare vistas här just nu och läser egna texter som även framförs i svensk översättning.

Tua Forsström skriver på svenska och är lika känd och uppskattad i Sverige som i sitt hemland Finland. Inte minst är hon välbekant för alla som tillhör Poesifestivalens vänner på Gotland! Tua Forsström har tilldelats flera stora priser, bl a Nordiska Rådets litteraturpris 1998 och senast Bellmanspriset av Svenska Akademin i december 2003 för sin samlingsvolym JAG STUDERADE EN GÅNG VID EN UNDERBAR FAKULTET.
Några pressröster:
?Tua Forsström skriver ett slags själens beredskapsdikt, anpassad för folk som lever i den norra hemisfärens stränga klimat.
Tommy Olofsson, Svenska Dagbladet
... skimrande, betydelsedigert och samtidigt så självklart enkelt ... Bengt Emil Johnson, Dala-Demokraten
?Tua Forsström är helt enkelt en av efterkrigstidens viktigaste lyriker på svenska.?
Bo Pettersson, Hufvudstadsbladet

Helena Sinervo är en ung essäist och poet, utbildad musiklärare och har också studerat litteratur och filosofi vid universiteten i Helsingfors och Paris. Helena Sinervo är även lyrikrecensent, översättare och har redigerat åtskilliga antologier. Musik, sökande efter identitet och ett "proustiskt" minne är hållpunkter i Sinervos dikter. Just nu arbetar Helena Sinervo på en biografisk roman, men vistelsen i Visby har oplanerat även genererat en del dikter.

Håkan Lindquist skriver bland annat romaner där temat ofta är den unga människans väg till mognad och växande. Texternas budskap att våga och vilja leva gör att Håkan Lindquists böcker gärna läses över generationsgränserna. Detta gäller inte minst hans senaste roman ?Om att samla frimärken?. Romanerna är översatta till flera språk.

Wojciech Wencel är poet, essäist och litteraturkritiker från Gdansk i Polen. Han arbetar i den klassiska traditionen med existentiella teman. Dikter i översättning till svenska finns att läsa i antologin ?17 polska poeter?

Tadeusz Dabrowski, som också kommer också från Gdansk, är poet och redaktör för en litterär tidskrift. Han skriver i den s k ?barbariska traditionen? där vardagen står i centrum. Tadeusz Dabrowski och Wojciech Wencel tillhör båda en ung och intressant författargeneration i Polen och är aktiva deltagare i dess mångskiftande kulturliv. De vistas på Författarcentret sedan några veckor och en utförlig artikel fanns att läsa i GT torsdagen 5 februari.

Den polska samtidspoesin har liknats vid en arkipelag, där varje riktning bildar en egen ö. På onsdag kväll presenteras delar av denna ?poetisk arkipelag? - en nyutgiven antologi med titeln 17 polska poeter. Boken är resultatet av ett intressant samarbete mellan översättare som samtliga utbildats på Södertörns Högskola under ledning av Anders Bodegård. Texterna har sedan finslipats och sammanställts vid seminarier på Östersjöns Författar- och översättarcentrum i Visby.
 

Events 2017
Events 2016
Events 2015
Events 2014
Events 2013
Events 2012
Events 2011
Events 2010
Events 2009
Events 2008
Events 2007
Events 2006
Events 2005
Events 2004
Events 2003


Previous events

Events archive


Special events

Den Europeiska Översättarsmedjan
Think Future - Do Now