B • W • C
BALTIC WRITERS’ COUNCIL ÖSTERSJÖNS FÖRFATTARRÅD

Pressmeddelande 2007-04-26

Östersjömöten på Gotland 16-19 maj 2007


Östersjömöten i Kaliningrad år 2005 som samlade mer än 40 deltagare från Östersjöländerna samt 80 deltagare från den ryska exklaven Kaliningrad var en stor framgång. Där beslöts om en fortsättning av Östersjömöten i regi av Östersjöns författarråd, med Gotland som nästa mötesplats.

Under Kristi Himmelsfärdshelgen träffas här författare, översättare och kulturpolitiker. I öppen dialog med seminarier, rundabordssamtal och uppläsningar kommer en ny gemensam Östersjöidentitet att vara temat. Bland deltagarna märks P O Enquist, Andrej Bitov, Vladimir Tarasov, Nora Ikstena, Bodil Lindfors, Ulf Palmenfelt, Steinunn Sigurdardóttir och Nalle Valtiala.

„...vår nya tids Europa med dess gamla förfärliga historia som ryggsäck under färden“, hämtat från P.O Enquists bok Legionärerna, är mottot för konferensen och formulerar dess övergripande tema: Kultur och politik i en förändrad Östersjöregion. Konferensens första dag på nya kongresshallen i Visby gestaltas tillsammans med De Nordiska konstnärsförbunden som i anslutning genomför sin nordiska kulturriksdag med deltagare från hela Norden samt från de baltiska staterna och Ryssland.

På torsdag förmiddag (17/5) öppnas konferensen på Högskolan i Visby med föredrag av Andrej Bitov, Nora Ikstena och Nils Blomkvist. På eftermiddagen möts deltagarna i ett ”Öppet forum” för att i mindre grupper diskutera teman som kvinnligt författarskap, det fria ordet, framtida kulturellt samarbete samt uppföljningen av UNESCO:s konvention om kulturell mångfald.

Fredag (18/5) är reserverad för utflykter på ön i mindre grupper, i spåren av Carl von Linnés, Sven Delblancs, Andrej Tarkovskijs och P O Enquists verk. Utflykterna avslutas med offentliga diskussioner kring Samuels bok av Sven Delblanc på pensionatet Warfsholm i Klintehamn, en uppläsning med Steinunn Sigurdardóttir, Nora Ikstena och Ulf Peter Hallberg i regi av Kjell Espmark på biblioteket i Hemse samt en diskussion kring P O Enquists verk på Gotlandskrogen i Katthammarsvik. En mindre grupp går pilgrimsleden från S:t Olofsholm till Othem. Fredagskvällen blir en Östersjölitteraturens långa natt med litterära uppläsningar i Visby.

Lördag (19/5 ) kommer avslutande debatter att äga rum där ordförandena för författarförbunden i Östersjöområdet deltar och där framtidsperspektivet för det kulturella samarbetet dras upp. En uppföljning med Baltic Meetings i S:t Petersburg planeras för år 2009.

Bidrag till Östersjömöten har lämnats av SIDA Östersjöenheten, Svenska Akademien, Svenska institutet, Statens kulturråd, Östersjöns författar- och översättarcentrum i Visby samt Institusjonen Fritt Ord i Oslo.

För närmare information kontakta
ordföranden i Östersjöns författarråd, Klaus-Jürgen Liedtke berg@snoe.in-berlin.de
eller Charlotta Bjelfvenstam charlottabjel@web.de

 
Pressrelease (SWE)
Pressrelease (ENG)
Program
Deltagare