Information om Östersjöns författar- och översättarcentrum i Visby
ÖSTERSJÖNS FÖRFATTAR- och ÖVERSÄTTARCENTRUM är ett internationellt centrum för professionella författare och översättare från i första hand Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland, Tyskland, Sverige. I mån av plats välkomnas också författare och översättare från andra länder.
Centret invigdes 1993, som ett konkret resultat av den första stora författarkryssningen 1992, "Baltic Waves". Centret ligger centralt innanför murarna i den medeltida staden Visby på Gotland. Ön, nästan mitt i Östersjön, tillhör numera Sverige och har sedan urminnes tider starka band till Ryssland och Baltikum.
ÖFÖC drivs med anslag från Kulturrådet och Region Gotland. Varje år söks tilläggsanslag för projekt och stipendier ur olika källor.
Centret ingår i det internationella nätverket av europeiska översättarcentra. Stödorganisation (bildad 1994) för ÖFÖC är Östersjöförfattarnas råd/Baltic Writers Council.


Svensk information
Lokaler
Ansökan
Kontor