is an international residential centre for writers and literary translators, located in Visby on Gotland, Sweden. BCWT is a working and meeting place for literary professionals. The Centre has eleven studios/rooms and is open all year round. The Centre welcomes applicants from all countries - but priority of residence is given to literary professionals from the countries of the Baltic Sea region and Scandinavia, i.e. Denmark, Estonia, Finland, Germany, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Russia, Sweden.
Read more


Under the auspices of UNESCO
The New Russian-language Literature

How is the Russian literature today in the society that used to be defined as authoritarian? What subjects does it deal with? How does it look upon its own role and its possibilities?

The writers Liza Aleksandrova-Zorina, Sasja Filipenko, Alisa Ganieva and Sergej Lebedev came to the Baltic Centre for Writers and Translators to meet their Swedish colleagues and during three conference days discuss writers' situation, freedom of speech in Russia and Sweden today and how writers can cooperate and promote exchange and translations.

The conference is arranged by the Swedish Writers Union in cooperation with the Swedish Embassy in Moscow and Baltic Centre for Writers and Translators, and with the financial support from the Swedish Arts Council, Swedish Institute and Swedish Academy.

On 23 October at 7 p.m the writers gave a public talk. They also read from their works, in original and translations into Swedish. Moderator: the publisher and translator Mikael Nydahl.

Arranged by Baltic Centre for Writers and Translators, Almedal Library and Swedish Writers Union


Read more here


DEN NYA RYSKSPRÅKIGA LITTERATUREN

Hur mår den ryska litteraturen i dag i ett samhälle som brukar beskrivas som auktoritärt? Vilka ämnen tar den upp? Hur ser den på sin egen roll och sina möjligheter?

Liza Aleksandrova-Zorina, Sasja Filipenko, Alisa Ganieva och Sergej Lebedev besöker Gotland för att den 20 – 24 oktober delta i en konferens för svenskspråkiga och ryskspråkiga författare och översättare som anordnas av Sveriges Författarförbund i samarbete med Sveriges ambassad i Moskva och Östersjöns författar- och översättarcentrum i Visby, med stöd av Svenska institutet, Statens kulturråd och Svenska Akademien.

Måndag 23/10 kl 19.00 samtalar författarna på Almedalsbiblioteket i Visby med översättaren och förläggaren Mikael Nydahl . Under kvällen kommer även fragment av deras texter att läsas på svenska och i original.


Läs mer här

Annual Report 2016

Svensk information