Previous

festivals

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

18 internationella poesifestivalen på Gotland
27 - 29 augusti 2011

Deltagare


Tobias Erehed / Sverige

Agneta Enckell /Finland

Valts Ernštreits /Lettland

Rose-Marie Huuva / Sverige

Igor Kotjuh / Estland

Dagmar Leupold / Tyskland

Guntars Godiņš / Lettland

Juris Kronbergs / Sverige - Lettland

Li Li / Sverige/Kina

Tobias Erehed (f.1981) är estradpoet, trubadur och vissångare. Han är född i Skellefteå, utbildad på visskolan i Västervik och numera bosatt i Göteborg. Vann SM i Poetryslam 2011.
Agneta Enckell (f.1957) är en finlandssvensk lyriker. I hennes lyrik ställs metalitterära frågor om jaget, minnets existens och språkets representation. Enckells språkliga register är brett och rör sig från maskulint till feminint, från barnsligt till hyperintellektuellt. År 1991 nominerades hon till Finlandiapriset för sin diktsamling ”Falla (Eurydike)“ och 1993 beviljades hon Lydia och Herman Erikssons lyrikstipendium av Svenska Akademin.
Valts Ernštreits (f.1974) kommer från Lettland och skriver dikter på såväl estniska som liviska. Liviska talas numera av endast några tiotal personer. Ernstreits utexaminerades från Tartu universitet som den första liviska studenten någonsin. Ernštreits är även konstnär, har redigerat ordböcker och år 1993 grundade han Liviskt Kulturcentrum. År 2011 nominerades han till Estlands och Lettlands utrikesministeriers gemensamma översättarpris.
Rose-Marie Huuva (f. 1943) är en samisk poet som skriver på Nordsamiska. Multikonstnären Huuva är utbildad textilkonstnär och även verksam som bildkonstnär. Hon är en viktig företrädare för den samiska kulturen och år 2001 blev hon den första samiska författaren från Sverige som har nominerats till Nordiska rådets litteraturpris. Hennes verk har även uppmärksammats långt utanför det samiska samhället.
Igor Kotjuh (f.1978) är en estlandsrysk lyriker, journalist och översättare. I hans dikter kombineras minimalismen, sarkasmen och vardagscitaten med den baltiska och nordiska modernisttraditionen. Även den ryska litteraturens stora frågor är närvarande. För att stöda det ryska översättningsarbetet av estnisk litteratur och utgivningen av ung, rysk litteratur har Kotjuh grundat både ett förlag och en tvåspråkig portal. År 2007 belönades han med Bernard Kangros litteraturpris.
Dagmar Leupold (f.1955) är en tysk poet och författare. Hon är även verksam som översättare av italiensk litteratur och har doktorerat i komparativ litteratur vid City University i New York. I hennes senaste roman Die Helligkeit der Nacht återupplivar hon Heinrich von Kleist och låter honom brevväxla med Ulrike Meinhof. Dagmar Leupold är född och uppvuxen i Rhendalen och bor idag i München.
Juris Kronbergs Poet och översättare, född och boende i Sverige. Ett av de bästa exemplen på rebellisk lettisk poesi när han debuterade som poet på 1960-talet. Skriver och översätter både på lettiska och svenska. Var tidigare kulturattaché på Lettlands ambassad i Stockholm.
Guntars Godiņš (f. 1958) är en lettisk poet och översättare. Hans första diktsamling "Tas nepasacītais" (det lämnas osagt) publicerades 1985. Denna bok, liksom nästa, "Ar atpakaļejošu datumu" (daterad retroaktivt) 1989, var starkt censurerad av de sovjetiska myndigheterna. Godiņš är idag en välrenommerad poet som dessutom är en av Lettlands mest aktiva översättare av estnisk och finsk litteratur. Hans översättningar inkluderar samlingar av estniska och finska folkvisor, liksom ett stort antal verk av samtida estniska och finska poeter. En samling av hans poesi har publicerats i Estland och hans verk har översatts till engelska, franska, tyska, svenska, finska, ryska och thailändska. Godiņš har varit kulturattaché vid Lettlands ambassad i Estland och är för närvarande redaktör och chefredaktör för den litterära tidskriften Latvju teksti (lettiska skrifter).
Li Li är poet och översättare. Född i Shanghai och bosatt i Sverige sedan 1988. Han har gett ut ett flertal diktsamlingar på svenska och kinesiska, och har blivit prisbelönad för sina dikter och översättningar. Li Li översätter skandinavisk litteratur till kinesiska, och har bl. a översatt samtliga Tomas Tranströmers verk. Har även producerat kortfilmer som visats på SVT.Program

Deltagare