Nordisk-baltisk/rysk kulturriksdag i Visby
16-19 maj 2007
Kulturriksdag i Visby 16-19 maj 2007

I ett samarrangemang mellan de nordiska konstnärsråden anordnas den nordisk-baltisk/ryska Kulturriksdagen, med svenska KLYS - Konstnärliga och litterära yrkesutövares Samarbetsnämnd - och Baltic Centre for Writers and Translators som värdar.
Ett 50-tal konstnärer, kulturpolitiker och -byråkrater från Danmark, Finland, Norge, Island, Färöarna, Grönland, Sapmi, Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Tyskland och Sverige att under dessa dagar diskutera kulturpolitik och kultursamarbete runt Östersjön.
Tidsmässigt och delvis också programmässigt sker en samordning med, det av Baltic Writers Council till Gotland förlagda, Östersjömötet. Där deltar ytterligare ett 50-tal författare, översättare och andra kulturpersonligheter från hela Östersjöregionen.

Kulturriksdagen arrangeras med stöd från Nordiska Kulturfonden, Gotlands kommun, Kulturrådet och Svenska Institutet


Dag 1 16/5. Kulturer i Norden och runt Östersjön
Gemensam dag för de nordiska konstnärsråden och Baltic Writers Council, BWC, öppet för allmänheten

Språk: Engelska

Kl 16.00 Öppnande. Lokal: Kongresshallen, Visby


Hälsningsanförande av Inger Harlevi, ordförande i Gotlands kommuns kulturnämnd
Korta välkomstanföranden av Lena Pasternak (BCWT) Klaus-Jürgen Liedtke (BWC) och Karin Enberg (KLYS)

Kl 16.30 Kulturer i Norden och runt Östersjön belyst ur olika infallsvinklar

Tor Eystein Överås: Att vakna i Oslo och somna i Riga – om östersjökulturerna

Andrej Bitov (Sankt Petersburg/Moskva) läser till ackompanjemang av Vladimir Tarasov (Vilnius), slagverk, och Rosemarie Tietze (München), översättning.

Samiska konstnären Rose-Marie Huuva om den samiska kulturen

Samiska konstnärsrådets ordförande Mathis Haetta framför Samisk Jojk

Kl 17.30 Paus

Kl 18.00 Diskussion mellan P O Enquist, Argita Daudze (översättare av Enquist och Lettlands ambassadör i Prag) och Mats Hellström om kulturell samhörighet i Östersjöregionen

Erika Drungyte (Kaunas) - Litauisk folksång

Ilja Foniakov: Next stop Sankt Petersburg. Om inbjudan till nästa års BWC-möte.

Kl 20.00 Mottagning i landshövdingens residens för samtliga konferensdeltagare


Dag 2 den 17/5. Den nordiska konstnärsriksdagen öppnas. Första delen: Konstnärernas situation i Norden och runt Östersjön
Den här dagen har BWC separat program.

Språk: Engelska (nordiska)

Lokal: Högskolan på Gotland. Moderator under förmiddagen: Karin Enberg

9.30 Inledningsanföranden:
KLYS ordförande Karin Enberg, Sverige
Dansk Kunstnerråds ordförande Franz Ernst

9.40 ”Så här har vi det”
Presentationer från Ryssland, Estland, Lettland, Litauen.
Presentationer från Norge, Finland, Island, Färöarna, Sapmi, Grönland

10.40 Kaffe

11.00 Diskussion. Hur är situationen för konstnärerna i respektive land? Vad kan vi lära av varandra?

12.00 Lunch

Moderator under eftermiddagen: Jonas Forssell.

13.00 Nyordningen inom Nordiska Ministerrådet. Vad händer med med ”armlängdsprincipen”? Och vart tog expertgrupperna vägen?

Inledningar:
Riitta Heinämaa (rådgivare på Nordiska ministerrådet i Köpenhamn med ärenden inom det nordiska kultursamarbetet, särskilt inom konstområdet)

Henrik Wenzel Andresen (chef för danska Kunststyrelsens Musikcenter och ordf. i nordiska musikinformationscentra, Nordmic)

14.00 Diskussion. Nordiska Ministerrådets roll i det nordisk kultursamarbetet

15.00 Kaffe

15.30 Kultursamarbete i Norden och runt Östersjön – möjligheter och hinder.

Inledningar:

Rikke Helms (ledare av Det Danske Kulturinstitut i Sankt Petersburg)
Mats Hellström: Finns det en östersjöidentitet? Illusion eller realitet.
Inger Harlevi (kulturnämndens ordf på Gotland): Gotland som kulturmötesplats

16.15-17.30 Diskussion: Kultursamarbete i Norden och runt Östersjön

19.30 Middagsbuffé


Dag 3 den 18/5. Konstnärsriksdagen fortsätter. Andra delen: Kulturpolitik av och för vem?
Den här dagen har BWC separat program.

Språk: Nordiska och engelska. Moderator förmiddag: Susin Lindblom

09.30 Norden och EU – konfrontation eller samarbete? Exemplet med EUs press på de nordiska biblioteksersättningssystemen

Inledningar:

Carl Tham: Den nordiska kulturpolitiken sedd i ett historiskt perspektiv (svensk utbildningsminister 1994–98, fd ordförande i svenska Konstnärsnämnden)

Jesper Söderström, direktör svenska Författarfonden

10.15 Kaffe

10.30 Diskussion utifrån inledningarna – om Norden, Baltikum och EU

11.00 Kulturpolitik som bejakar mångfald?
Kan Unescos konvention om kulturell mångfald vara ett verktyg för oss i EU-sammanhang och för minoritetsgrupper.

Deltagare i inlednings-diskussion och panel:

Peter Curman om Unesco-konventionen
Mathis Haetta (Samiskt konstnärsråd)
Jessie Kleeman (Grönland)
Sanna Tahvanainen (Åland)
Chris Torch (Intercult)

12.30 Lunch

Moderator eftermiddag: Bernt Lindberg

13.30 Presentation av det norska förslaget att grundlagsfästa kulturen med efterföljande diskussion: Är den norska modellen användbar i våra egna länder? Är den i linje med Unesco-konventionen?

14.15 Hur går vi vidare?
Bildande av en arbetsgrupp med nordiska och baltiska deltagare för att driva de frågor vidare som mötet identifierat. Hur fortsätta samarbetet? Prioriteringar. Resolutioner.

C:a 15.00 Kaffe och avslutning av kulturriksdagenDag 4 den 19/5. Östersjöregionen i regionernas Europa
Frivilligt deltagande i BWC:s program

Plats: Stora aulan, Högskolan på Gotland

Tema för dagen: Att värdesätta kulturen som kultur – och som interaktör med kommersen och statens politik

Kl 9.00 Inledningar:
Företrädare för författar-/konstnärsförbund (Norden, Baltikum, Ryssland
och Tyskland) samt kulturinstitutioner i Östersjöregionen.
Budskap från den just avslutade kulturriksdagen presenteras av Peter Curman.
Samtal mellan inledarna och övriga deltagare; sammanfattning och utblick.

13:00 Avslutningsanföranden; budskap till S:t Petersburg

Lunch, avresa.

Med reservation för eventuella ändringar 
Pressrelease
Program
Program (ENG)
Deltagare