is an international residential centre for writers and literary translators, located in Visby on Gotland, Sweden. BCWT is a working and meeting place for literary professionals. The Centre has eleven studios/rooms and is open all year round. The Centre welcomes applicants from all countries - but priority of residence is given to literary professionals from the countries of the Baltic Sea region and Scandinavia, i.e. Denmark, Estonia, Finland, Germany, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Russia, Sweden.
Read more


Litterär afton med nordiska författare på Almedalsbibiloteket


Torsdagen, 7 mars, kl 19.30
Fri entré!

Östersjöns Författar- och Översättarcentrum i Visby bjuder in till en nordisk författarkväll med uppläsningar i samarbete med litteraturforskare från Uppsala, Stockholm och Helsingfors universitet.

Medverkande
Ralf Andtbacka, Finland
Marjaneh Bakhtiari, Sverige
Kristian Guttesen, Island
Zinaida Lindén, Finland
Øyvind Rimbereid, Norge

Programmet arrangeras i samband med


Symposium

”Flerspråkig litteratur och läsaren”

som äger rum på Östersjöns Författar- och Översättarcentrum i Visby den 7–9 mars 2019


Läs merSymposium

“Multilingual Literature and The Reader”

will be held at Baltic Centre for Writers and Translators
7 – 9 March 2019

The symposium is being arranged by a group of literary researchers at Stockholm, Uppsala, Helsinki universities and Baltic Centre for Writers and Translators
Annual Report 2017


Svensk information